2018 рік

Професорський грант. Чорней Р.К. «Локальне керування в мережах». Кафедра математики.

Докторський грант. Антонюк М.З. «Молекулярно-генетичний поліморфізм Triticum miguschovae та озимих сортів Пшениці м’якої (Triticum aestivum), залучених до інтрогресивної гібридизації з нею». Кафедра біології.

Кандидатський грант. Степурко Т.Г. «Реформа фінансування медичних послуг в Україні». Школа охорони здоровя.

2018-2019 рр.

Професорський грант. (6 місяців) Бурбан А.Ф. «Функціональні полімери та полімерні мембрани (синтез, модифікування, властивості)» написання підручника». Кафедра хімії.

Професорський грант. (6 місяців) Ткачук М.Л. «Архівний дисертаційний фонд Київської духовної академії (1819‒1924) та його джерельний потенціал у вивченні історії вітчизняної філософської думки ХІХ – початку ХХ ст». Кафедра філософії та релігієзнавства.

Докторський грант. Білько Д.І. «Дослідження взаємодії мезенхімальних стовбурових клітин з гемопоетичними клітинами-попередниками злоякісно трансформованих клітин із використанням флуоресцентних та феромагнітних наноструктур». Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем.

Кандидатський грант. Гусак Н.Є. «Розвиток військової соціальної роботи в Україні. Школа соціальної роботи.